Kontakt

Administracja

Dyrektor: Yury Kiturka
8 (0152) 71-86-90

Sekretariat:
8 (0152) 71-86-81

Zastępca dyrektora d.s:
naukowych Olesia Sawczuk
8 (0152) 71-86-89 

Księgowość
8 (0152) 71-86-84

Księgowość
8 (0152) 71-86-81

Struktura

Dział archeologiczny:
8 (0152) 71-86-91

Dział edukacyjno-naukowy:
8 (0152) 71-86-88, +375 (29) 77-66-588

Dział metodyczny:
8 (0152) 71-86-87

Dział historii kraju:
8 (0152) 71-86-80

Dział historii najnowszej:
8 (0152) 71-86-95

Dział przyrodniczy:
8 (0152) 71-86-91

Dział zasobów muzealnych:
8 (0152) 71-86-85

Dział sztuki:
8 (0152) 71-86-83

Dział literatury/ Muzeum Maksima Bahdanowicza:
8 (0152) 72-22-54

Dział starodruków i rzadkich książek:
8 (0152) 71-86-82

Dział sztuki ludowej/ Muzeum historii Haradnicy:
8 (0152) 72-16-69

Adres

20 Zamkovaya St, Republic of Belarus, Hrodna, postal code 230023