Смі

Газета "Гродненс-
кая правда"

Автор:
Татьяна Кузнеченкова

Дата: 15.8.2018

Сайт Grodno.In

Автор:
Сайт Grodno.In

Дата: 25.7.2018

ТРК Гродно

Автор:
ТРК Гродно

Дата: 24.7.2018

Газета "Гродненс-
кая правда"

Автор:
Екатерина Мотевич

Дата: 17.7.2018

Газета "Гродненс-
кая правда"

Автор:
Екатерина Мотевич

Дата: 7.7.2018