Kontakt

Administracja

Dyrektor: Yury Kiturka
8 (0152) 74-39-14

Sekretariat:
8 (0152) 74-08-33

Zastępca dyrektora d.s:
naukowych Olesia Sawczuk
8 (0152) 74-39-06
Faks: 8 (0152) 74-08-33.

Księgowość
8 (0152) 74-32-95

Księgowość
8 (0152) 74-32-95

Struktura

Dział edukacyjno-naukowy:
8 (0152) 74-33-60, +375 (29) 77-66-588

Dział metodyczny:
8 (0152) 74-33-17

Dział historii kraju:
8 (0152) 74-33-17

Dział historii najnowszej:
8 (0152) 74-33-17

Dział przyrodniczy:
8 (0152) 74-33-17

Dział zasobów muzealnych:
8 (0152) 74-33-17

Dział sztuki:
8 (0152) 74-33-17

Dział literatury/ Muzeum Maksima Bahdanowicza:
8 (0152) 74-33-17

Dział starodruków i rzadkich książek:
8 (0152) 74-33-17

Dział sztuki ludowej/ Muzeum historii Haradnicy:
8 (0152) 74-33-17

Adres

20 Zamkovaya St, Republic of Belarus, Hrodna, postal code 230023